See on harjutamise koht, siia võib proovida sisestada pilti, luua tabelit....


Histogrammi tekitamiseks on vaja kasutada esmalt funktsiooni FREQUENCY. Esimese veeru võib tekitada käsitsi nii nagu tunnis sai tehtud. Tulemus, mis sobiks siia vikisse tõstmiseks võiks olla selline:

vahemik
Suhteline sagedus
[158;162]
0,05
]162;166]
0,13
]166;170]
0,14
]170;174]
0,18
]174;178]
0,17
]178;182]
0,14
]182;186]
0,07
]186;190]
0,07
]190;194]
0,04

Ning vastav graafik oleks järgmine.

pikkuste_histogramm_2009.JPG
Kui pildifailile nime anda, siis tuleks see nimi panna mõistlik. Näiteks antud pildifaili nimi on: pikkuste_histogramm_2009.jpg. Ei ole hea anda pildifailile nimeks "graafik.jpg", sest sellise nimega failid lähevad omavahel lõpuks sassi. Nimi olgu sisukas.
Igat tabelit ja graafikut tuleks ka kommenteerida, mis järeldusi sellest saab teha. Näiteks pikkuste histogrammist nähtub, et kõige tõenäolisemalt jääb GAGi abituriendi pikkus 170-174 cm vahele.

Paralleel
keskmine
sd. hälve
min
maks
ulatus
A
176,5
7,1
164
190
26
B
178,1
8,7
162
196
34
C
175,0
7,3
165
191
26
D
172,5
8,8
158
188
30
E
170,7
7,5
158
187
29
Kokku
174,9
8,4
158
196
38
proovi_graafik_v6ib_kjustutada.JPG


Minu proovikas

Paralleelklasside keskmised perioodihinded
Paralleel
N
M
Kokku
A
4,32
4,333333
4,327273
B
4,490909
4,135294
4,275
C
4,230769
4,011111
4,140909
D
4,68125
4,466667
4,622727
E
4,317647
4,1
4,294737
Üldkokkuvõte
4,416418
4,204348
4,330088

OSSA välja tuli!

Lend
Keskmine jalanr.
M keskmine jalanr.
N keskmine jalanr.
2006
41,4
44,2
39
2009
40,8
43,7
38,8